Magres, greixos i subproductes

Oferim una bona qualitat, presentació a mida i alt nivell de seguretat alimentària en una àmplia gamma de productes que produïm constantment.

Greix cobertura

-18º

Magre T3

-18º

Magre T4

-18º

Magre T5

-18º

Magre 70/30

0 a 4º -18º

Magre 80/20

0 a 4º -18º

Magre 90/10

0 a 4º -18º

Tendó cervical

0 a 4º -18º

Tendó d'aquiles

0 a 4º -18º

Tendó de llom baix

0 a 4º -18º

Tendó de llom alt

0 a 4º -18º

Tendó del conill darrere

0 a 4º -18º

Tendó d'espatlla

0 a 4º -18º

Tendó conill davant

0 a 4º -18º

Tendons d'especejament

0 a 4º -18º

Nervi pla

0 a 4º

Membranes

0 a 4º -18º

Aponeurosis

0 a 4º -18º

Estèrnum

-18º

Greix ronyó

-18º

Ossos vermells

-18º

Os del genoll

0 a 4º -18º

Greix pit

0 a 4º -18º

Golden coin

0 a 4º -18º

Intercostal costella curta

-18º

Intercostal costella llarga

-18º